FysiotherapieSpecialist in beweging
Als je niet goed kunt bewegen - als je niet durft te bewegen - als je meer moet bewegen - als je moeite hebt met bewegen.
De fysiotherapeut is er voor iedereen. Van klein tot groot, Van jong tot oud.

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie
heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

De register-fysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

De algemeen fysiotherapeut
De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en - steeds vaker - op de bedrijfsvloer.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts.
Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de
fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten.
Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld
weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg.
De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in
zijn praktijk.