Verzekering

Fysiotherapie en het zorgstelsel
Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering.
Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg.
Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:
(1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) na de twintigste behandeling;

(2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen kinderfysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.) Aansluitend valt de vergoeding in het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen vergoeding.

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed.
De aanvullende verzekering is niet verplicht.
Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken,
en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie.

Informatie over het zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veel gestelde vragen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl.Vrije tarieven: wat betekent dat voor u ?
De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van
de zorg versterken. Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling.
In 2005 veranderde dit. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief.
Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden.

Door de vrije tarieven zullen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor een zelfde behandeling. Op de tarievenlijst die in elke praktijk hangt kunt u zien wat uw fysiotherapeut berekent voor een behandeling.
U kunt mede op basis hiervan zelf bepalen bij welke fysiotherapeut u zich wilt laten behandelen. Om een keuze te kunnen maken voor de juiste fysiotherapeut, is het ook van belang om te kijken naar de kwaliteit en de service die geleverd wordt.